senyera
Ajuntament

l'escut


escut

Blasonament: Escut caironat: de gules, 3 bitlletes d'argent d'un mig vol abaixat d'atzur. Per timbre, una corona de marquès.
Data d'aprovació: 13/06/1989
Història: Són les armories dels Sentmenat, senyors del castell de la població (orginari del segle XII), barons i, des de 1691, marquesos de Sentmenat (tal com proclama la corona de l'escut).

  • Gules és en nom heràldic del color vermell.
  • L'atzur és el color blau heràldic. Es tracta d'un blau intens, que pot arribar a ser blau marí. En el gravat, es representa mitjançant línies horitzontals que cobreixen la superfície del camp o de la figura.
  • Timbre Els Timbres en Heràldica són uns símbols o ornaments que es posen al damunt dels escuts d'armes (el "casc" o "elm", la "corona", la "tiara", la "mitra", el "capel", la "cimera", el "borlet", la "capellina", els "llambrequins", etc.) per indicar quin és el grau de noblesa de la família o de la població.
    En l'heràldica cívica es coronen els escuts amb corones de poble, vila, ciutat, comarca, i vegueria o província. En l'heràldica nobiliària, en canvi les corones són de baró, vescomte, comte, marquès, duc, príncep i rei.
    Hi ha poblacions que llueixen per timbre corones nobiliàries depenenent del grau del noble que hi fos sobirà. Hi ha d'altres timbres, a part de corones. L'escut del Regne de València, per exemple, llueix l'Elm del rei Jaume I.


La bandera


bandera


Les bitlletes carregades amb un mig vol són les armes dels Sentmenat, barons i després marquesos de Sentmenat.

Bandera apaisada i de proporcions dos d¡alt per tres de llarg, vermella amb tres bitlletes blanques, carregades d'una ala blava cadascuna, totes tres en la mateixa disposició que en l'escut, és a dir, dues a dalt i una baix, col·locades en el centre òptic del drap, es a dir, que l'eix del conjunt se situa a 4/9 de l'asta.

Data DOGC: 19/01/1990


L'emblema


emblema

L'emblema és la conceptualització de l'escut de la vila, de forma sintètica i simplificada, mitjançant l'ús dels seus elements més representatius.